Sanatta Eleştiri Metotları

1.Hafta: Eleştiri nedir? Neden eleştiri metotlarına ihtiyaç duyarız? Eleştiri mi yorum mu? Hocam ben atsam tutsam? 

2.Hafta: Yapısalcı Eleştiri 

3.Hafta: Fenomenolojik Eleştiri 

4.Hafta: Göstergebilimsel Eleştiri

5.Hafta: Psikanalitik Eleştiri 

6.Hafta: Eleştiri metotlarının kullanımına dair genel bir özet ve örneklemeler

Open Registration

Egitim Includes

  • 6 Ders