Ebeveyn Eğitimleri

Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek

Bireyleşmiş, özgür, kendini herhangi bir topluluk içinde var edebilen, kendinden, kararlarından ve tercihlerinden emin olan çocuklar, yetişkin hayatlarında kendine hata yapma payı biçen ve karşılaştığı olumsuz duygu durumlarla baş edebilen, tekrar başlamaktan ve denemekten korkmayan, iç huzurları olan, mutlu insanlar olurlar. Peki özgüvenli bir çocuk nasıl yetiştirilir? Bu yolculukta sınır nedir? Çocukların özgüvenli yetişmesi için her şeye kendileri mi karar vermeli? Çocuğun alanı ihlal edilmeden sınır nasıl konur? Sınırın takibi nasıl yapılır? sorularına cevap bulacağınız bu eğitim için daha önce konuyla ilgili herhangi bir ön bilgi edinmiş olmanıza gerek yoktur. Bu eğitim interaktif ilerler. Katılımcıların deneyim paylaşımı yaparak soru sorabilmeleri için son 20 dakika soru cevaba ayrılmıştır.

Kriz Anları, Öfke Nöbeti – Krizi Yönetme Biçimleri(Çocuklar için)

Erken çocukluk döneminde dünyayı yavaş yavaş deneyimleyen ve bu deneyimlerle genelde ilk kez karşılaştıklarında sıkça kriz anları yaşayan çocuklar, geçirdikleri öfke nöbetleri anlarında en çok neye ihtiyaç duyarlar? Çocukları bir kriz anında şefkatle nasıl kucaklarız? Bu oldukça normal süreçleri en yumuşak şekilde atlatmaları için güven çemberini nasıl oluşturabiliriz? Yetişkinlerin kriz anlarına müdahale biçimlerini çocukları ileriki yaşantılarında nasıl deneyimler? Kriz anlarını öfke nöbetlerinden ayıran nedir? Öfke nöbetlerinin belirtileri nedir ve nöbete nasıl müdahale etmeliyiz? Çocuklarda duygu regülasyonu nasıl gerçekleşir ?sorularının cevaplarını duyup dinleyeceğimiz, çocuğunuzla yaşadığınız kriz anları ve öfke nöbetleri için deneyim paylaşımı yapıp alt metin okumayı öğreneceğiniz bu eğitim için, daha önce konuyla ilgili herhangi bir ön bilgi edinmiş olmanıza gerek yoktur. Bu eğitim interaktif ilerler. Katılımcıların deneyim paylaşımı yaparak soru sorabilmeleri için son 20 dakika soru cevaba ayrılmıştır.

Çocuklarda Beden İmajı Algısı ve Depresyon

Çocukların güvenli bir ayrışmadan sonra kendilerini diğer kişilerden ayrı olarak görmeye başlamasıyla başlayan bedeninin farkında olma ve beden imajı algıları 1 yaştan itibaren görülür. Çocuğun kendi beden algısıyla ideal beden algısı arasında oluşan farklar, en temel ihtiyaçlarımızdan olan ‘kabul görme, beğenilme ihtiyacı’mızla doğrudan ilişkilidir. Bu ihtiyacı karşılanmamış çocuklarda kaygı bozuklukları, bedenine zarar verme ve depresyon görülebilir. Çocukların kendi bedenleri ile barışık olmaları için kullanmamız gereken doğru dil nedir? Konuyla alakalı depresyon veya kaygı bozukluğu yaşayan çocuklarla nasıl çalışmak gerekir? Fiziğiyle dalga geçilen bir çocukta rezilyans nasıl geliştirilir? Cerrahi müdahale gerektiren durumları çocuklarla nasıl konuşmalıyız? sorularına cevap bulacağınız bu eğitim için daha önce konuyla ilgili herhangi bir ön bilgi edinmiş olmanıza gerek yoktur. Bu eğitim interaktif ilerler. Katılımcıların deneyim paylaşımı yaparak soru sorabilmeleri için son 20 dakika soru cevaba ayrılmıştır.

Cinsel Gelişim, Tuvalet Eğitimi ve Anal Fiksasyon(Çocuk)

Çocuklarda 2-2.5 yaşlarından itibaren tuvalet eğitimi ile başlayan cinsel gelişim nasıl bir yol izler? Çocukların konuyla alakalı merak edip sorduğu sorulara nasıl cevap vermek gerekir? Çocuklarda karşı cinse özgü davranışlar normal midir? Bedenin çıplaklığıyla alakalı utanma duygusu kaç yaşlarında görülür ve ne anlama gelir? Tuvalet alışkanlığı kazandırılırken ebeveyn tutumları nasıl olmalı? Tuvalet eğitimi dönemini olması gerektiği gibi geçirmeyen çocuklar yetişkinlik hayatlarında ne gibi zorluklar yaşar? Anal fiksasyon nedir? Çiş ve kaka tutmanın nedenleri ve anlamı nedir? sorularına cevap bulacağınız bu eğitim için daha önce konuyla ilgili herhangi bir ön bilgi edinmiş olmanıza gerek yoktur. Bu eğitim interaktif ilerler. Katılımcıların deneyim paylaşımı yaparak soru sorabilmeleri için son 20 dakika soru cevaba ayrılmıştır.

Bebeklerde Güvenli Bağlanma

Çoğu insan, yetişkin yaşamlarındaki ilişkilenme ve bağlanma biçimlerinin temellerini, doğdukları anda attıklarından habersizdir. Bir bebek doğduğu andan itibaren, kendisine bakım veren kişiyle nasıl bağ kurar? Bu kurulacak bağı güçlendirmek için ve bebeklerin dünyaya ve bakım verene güvenli bir şekilde bağlanması için izlenmesi gerekilen yol nedir? Bağlanma türleri nelerdir? Bağ kurmuş ve bağımlı çocuklar arasındaki farklar nelerdir? Ayrışma nedir ve güvenli bir ayrışma için ebeveyn tutumları nasıl olmalı? sorularına cevap bulacağınız bu eğitim için daha önce konuyla ilgili herhangi bir ön bilgi edinmiş olmanıza gerek yoktur. Bu eğitim interaktif ilerler. Katılımcıların deneyim paylaşımı yaparak soru sorabilmeleri için son 20 dakika soru cevaba ayrılmıştır. 

Open Registration

Egitim Includes

  • 4 Ders