• Kısaca İnsan Kavramına bakış
• Enneagram’ın tarihçesi ve gelişim süreçleri
• Enneagram Kişilik Kuramının Dinamikleri
• Kişilik Tiplerinin Kimlik kartı
• Kişilik Tiplerinin Potansiyel ve Riskleri
• Duygu, davranış ve zihin dünyaları
• Kişilik Tiplerinin Psikolojik Sarkacı
• Kişilik Tiplerinin stres ve rahat durumları
• Öfkelenme nedenleri ve öfkeyi dışa vurumları
• Güzel Yönleri – Zor yönleri
• Odaklandıkları Şeyler
• İyi geçinmek için yapılması gerekenler
• Her kişilik tipine özel onarım ve gelişim önerileri

Open Registration