Oyuncular için Senaryo

Olay örgüsü/ alt metin çözümleme biçimleriKarakteri içselleştirme analiziKarakterin ve oyuncunun bilinçdışıSahne duygu grafiğiUygulama

Olay Örgüsü ve Diyalog

Kerem Kurdoğlu ile birlikte olay örgüsü modelleri ve diyalog kurma üzerine bir atölye çalışması

Sinemada Dramatik Yazım Atölyesi

Sinemada dramatik yazım atölyesi 4 haftalık kısa program içerisinde, sinema tarihinin en başarılı senaryoları arasında ilk sırada sayılan Godfather üçlemesinin detaylı bir analizine dayanmaktadır. Ders…

Senaryo

Usta senarist Gani Müjde ile birlikte senaryo yazmanın en önemli öğeleri olan fikir nasıl bulunur? fikri bir hikayeye dönüştürme ve hikayenin filme dönüşme sürecini engin…

Senaryo

Senarist – Yönetmen Handan Öztürk ile 4 haftalık senaryo atölyesi Hikayenin, meselenin senaryo form ve tekniği içinde yapılandırılması ve  doğru bir yazım matematiğine oturtulmasını; Yazılacak…