Enneagram

• Kısaca İnsan Kavramına bakış• Enneagram’ın tarihçesi ve gelişim süreçleri• Enneagram Kişilik Kuramının Dinamikleri• Kişilik Tiplerinin Kimlik kartı• Kişilik Tiplerinin Potansiyel ve Riskleri• Duygu, davranış…