Jung & Sinema

Analitik Psikolojiye GirişJungian Kişilik Tipleri ve SinemaPersona Kavramının Filmsel YansımalarıTemel Arketip Yapıları ve Sinemadaki Karşılıkları

Freud ve Sinema

Hafta: Metapsikolojiye Giriş Hafta: Dürtü Kuramı ve Sinemadaki Yansımaları Hafta: Psikoseksüel Süreçler ve Karakter Okuma Hafta: Bilinçdışı, Sinema İlişkisi